onsdag 16 oktober 2013

Kan det vara en alticka?

Alticka (Inonotus radiatus)

Många svampar är svåra att identifiera, så också tickor. Efter en hel del förvirring blev jag ganska säker på att det var altickor som växte på ett högt högt träd vid stranden av Lindenborgssjön. 

Om trädet är en al kan jag inte säkert veta, därför att det var så högt att jag inte kunde se bladen. Av den skrovliga barken att döma kan det visst vara en gammal klibbal. 
Längs stammen växte en rad vackert ockrafärgade konsolformade svampar. Kanten är halvcirkelformad och avrundad.

De växer så högt att kameran endast kan nå dem med  hjälp av zoomning. Längre ner på stamen växer äldre exemplar av samma svamp. De är mycket bredare och mörkare i färgen, rödbruna med mörka fläckar. Kanten är ljusgul. Bredden på svamparna varierar nog mellan 5 -7 cm.


Det var svårt lossa en av de gamla tickorna från trädet. Hårt som trä och såg ut som trä.

Porerna är bruna och ser ut som sammet. 
Plats
Lindenborgssjön, Karlshamn

Växer på detta höga träd som kan vara en klibbal.

Allmän i södra delen av Sverige, på lövträd (mest al).

Tid
Sensommar - höst.