lördag 26 oktober 2013

Kan det vara en gullkrös?

Gullkrös (Tremella mesenterica)

En gulorange gelesvamp som växer som parasit på skinnsvampar. Skinnsvampar som i sin tur växer på döda eller döende lövträd. 

Enskilda fruktkroppar är 2 - 5 cm breda. 

På engelska heter den "Witches Butter", häxsmör. 

Den är mjuk och geleaktig. Växer många tillsammans i en veckig klump. Krös betyder något veckigt. När de torkar blir de hårda och skorpaktiga.

Plats
Väggaskogen, Karlshamn

Allmän i hela Sverige.

Tid
Hela året