måndag 28 oktober 2013

Kan det vara en gullpigg?

Gullpigg (Calocera cornea)

När jag först såg de här piggarna sticka upp bland pinnar och löv i mossan, trodde jag att det var fingersvampar. Det är det inte. Gullpiggen är mera gummigaktig än en fingersvamp.


Gullpiggarna växer på döda lövträdsgrenar. Oftast flera stycken. Många är lite böjda i toppen, och spetsiga. De är bara 0,5 - 1,5 cm höga och 1 mm tjocka, inte lätta att se. Orangegula.

Plats
Väggaskogen, Karlshamn.

Växer allmänt i hela Sverige.

Tid
Höst