tisdag 15 oktober 2013

Kan detta vara en sorts spindelskivling?

Spindelskivlingar (Cortinarius)

Spindelskivlingar är ett svampsläkte. Det kanske största svampsläktet i världen och omfattar en otrolig massa olika skivlingar. 

De kan se väldigt olika ut, men som unga har de ofta ett spindelvävsliknande hylle som täcker skivorna. Det är därför de heter spindelskivlingar. Hyllet kan vara kortlivat dock och försvinner med tiden. Resterna av hyllet bildar oftar en kvarvarande ring på foten. 

Ibland kan man identifiera en spindelskivling med hjälp av lukten. Många har en speciell doft som också ibland ger svampen dess namn. Man kan också känna igen dem med hjälp av färgen. 

De bildar mykorrhiza, vilket innebär att de bildar ett system som består av svamptrådar och trädets rötter. Svampen hjälper trädet att bland annat ta upp vatten. Trädet ger svampen vissa organiska föreningar som den behöver.

Det innebär att man oftast hittar spindelskivlingarna nära träd. 

Sätt att skilja på de olika spindelskivlingarna
  1. Växer den ihop med, eller nära en särskild sorts träd?
  2. Är hatten eller foten slemmig? 
  3. Har det klibbat fast skräp på den (har varit slemmig)?
  4. Ändrar färgen beroende på om det är torrt eller fuktigt väder (hygrofan)?
  5. Vilken färg har skivorna (säkrast på en ung svamp)?
  6. Hur ser foten ut? Tjock, smal, färg, rester av hylle, en ring, storlek.
  7. Hur luktar svampen? 
Vilken spindelskivling?

Hatten är brunaktig. Klockformad med puckel. Kal på toppen men i övrigt täckt av flockiga hyllrester som hänger över kanten. Toppen är mera brungul och utan strimmor. Resten är ljusare med brunlila ränder.

Bredden på hatten ca 3 cm.

Känns lite slemmig.
Skivorna är gråbruna  och ljuslila, med bruna mellanrum. Glesa. Fäster direkt mot foten.  

Foten ca 4 - 5 cm hög och knappt 1 cm tjock.

Täkt med vita fjäll. 

Torr fot.Genomskärning. Foten vitaktig med en kanal. Skivorna kan man se att de ljust gråbruna. Köttet i själva hatten mörkare brunt.

Svampen luktar gott, tycker jag. Inte skarpt. Jättesvårt att känna exakt hur något luktar.Plats
Lindenborgssjön, Karlshamn

Växer ihop med den murkna stammen, som jag antar är en bokstam eftersom där växer mycket bok.

Tid
Oktober.

Har inte lyckats identifiera den ännu. 
Pelargonspindelskivling? Nej då skulle den lukta som en pelargon. 
Blå slemskivling som åldrats och blivit ljusare? Nej då skulle den växa i barrskog.