onsdag 6 november 2013

Kan det vara en rosenhätta?

Rosenhätta (Mycena rosella)
En liten svamp. 

Hatten är inte mer än 0,5 - 1,5 cm bred. Mer eller mindre konvex, ibland klockliknande.

Romantiskt rosa med ljusare kant och mörka längsgående strimmor.
Skivorna är svagt rosa, glesa, oftast nedströmmande från centrun. Vidvuxna (fästade vertikalt mot foten). 

En tydligt rosalila kant ramar in skivorna.
Foten är 3 - 5 cm hög, ihålig, ofta något böjd.

På unga svampar är foten mörkare brun upptill och ljusare brun längre ned mot basen. 

Efterhand som svampen åldras blir foten blekare. 

Längst ned kan foten ha luddiga vitaktiga mycelrester. 

Plats 
Bakom polisstationen, Karlshamn
På marken i en blandskog.

Gillar att växa på en bädd av barr.

Tämligen allmän utom i Norrland. 

Tid
Höst