fredag 27 december 2013

Kan det vara en klyvporing?

Klyvporing

(Schizopora paradoxa)


Fruktkroppar vita på unga exemplar, äldre krämfärgade eller gulaktiga. Breder ut sig lodrätt med ett varierande utseende. Taggarna kan bli 5mm långa.

Taggarna har en geotropiskt växtsätt, dvs strävar efter att växa 90 grader mot marken.Plats
Frökens källa, Karlshamn

Växer på döende trädstammar eller grenar av lövträd, ofta bok.
Allmän i södra och mellersta Sverige.

Tid
Höst - vår