onsdag 12 februari 2014

Kan det vara mjukskinn?

Mjukskinn

(Cylindrobasidium evolvens)Mjuka fruktkroppar som kan bli 2 - 20 cm breda. Hela ryggsidan är tryckt mot underlaget (resupinata). 

Ibland med fri kant.Färgerna kan variera mellan vit, gräddfärgad till rödbrun och man kan se ett svagt zonmönster. Ovansidan något hårig.


Den är lätt att ta bort från underlaget.

Räknas inte som matsvamp.Det sporbärande lagret (hymenium) är vitaktigt och slätt på unga svampar men mörknar sedan och kan bli mera knöligt.


Plats
Väggaskogen, Karlshamn

Växer på stockar och ved av lövträd.
Allmän i hela Sverige.

Tid
Höst - vår