tisdag 29 oktober 2013

Kan det vara en tegelröd slöjskivling?

Tegelröd slöjskivling (Hypholoma lateritium)

Det finns ett antal skivlingar av släktet Hypholoma - Slöjskivlingar. Ca 10 olika arter. De är ganska lika och jag tycker att några av dem är svåra att se skillnad på. De är små eller halvstora. Lite gulbruna och har ofta rester av hylle på hatt och fot.

De här slöjskivligarna växer på en gammal stubbe, på en gräsmatta i Osby. 

Stubben är väldigt gammal och murken, men tittar man runt omkring växer där nya ekskott. Alltså stor chans att det är en ekstubbe. 

Då kan möljigheten att det är en rökskivling uteslutas, eftersom den växer på barrträd i södra Sverige.

De här är mer oranga än gula. Därför tror jag att det är tegelröd slöjskivling och inte svavelgul slöjskivling..

Hattarnas storlek varierar mellan 3 - 7 cm breda. Ljust tegelröda med ljusare kant och gulaktiga hyllrester runt kanten på några av dem. 

Kanten på hatten är inte strimmig. Tittade aldrig under hatten.

Plats
Osby, Skåne

De här hittade jag på en stubbe i väggaskogen i Karlshamn. 

De är inte lika tegelröda men jag tror ändå att det kan vara tegelröd slöjskivling. 

Ekskott växer också här runt stubben.

Hattarna är ganska utbredda och 5 - 7 cm breda. Nästan platta några. Oregelbunden form.

Rödbrun i mitten med ljusare kant. Några åldrade svampar är brungråa.


Skivorna täta och grålila.

Foten varierar mellan 3 - 10 cm. 0,5 - 1,5 cm tjock.

Ganska jämntjock fot, böjd, blek med lite rödbrunt fnas på nedre halvan. 

Plats
Väggaskogen, Karlshamn

Allmän i södra Sverige. Växer på lövträdsstubbar. Helst ek och bok.
(även om det råkar vara några barr på den här ekstubben)

Tid
Sommar - höst