måndag 4 november 2013

Kan det vara en gifthätting?

Gifthätting (Galerina marginata)

Det är viktigt att veta att denna lilla svampen är väldigt giftig.  Den innehåller samma slags gift som vit flugsvamp. Giftet heter amatoxin och skadar lever och tarmslemhinna. Efter 8 - 24 timmar insjuknar man och förgiftningen kan vara livshotande. 

Problemet är att man kan ta fel på den och liknade svampar, som t ex föränderlig stubbskivling som är ätlig. Säkrast är väl att aldrig plocka några svampar som kan förväxlas. 

Hatten 1 - 4 cm bred. Konisk, klockformad eller nästan platt. Vissa har en puckel. Klibbiga. Färgen varierar från gulbrun till kanelbrun. 

Skivorna gulbrunaktiga. Något nedlöpande.

Foten 2 - 10 cm hög, 3 - 6 mm tjock. Böjer sig. Gulbrun med vita längsgående trådar.  Foten på några visar resterna av en ring. 


Svampen växer oftast i grupp.

Plats
Väggaskogen, Karlshamn
Gillar att växa på murken ved av alla slag.

Allmän.

Tid
Sommar - höst