fredag 29 november 2013

Kan det vara en citronskål?

Citronskål

(Bisporella citrina)


En liten svamp.  Bara 1 - 3 mm bred i diameter. Gula. Kan ha en liten fot. 

Plats
Långakärr, Karlshamn.

Allmän. Växer tätt på murkna lövträd.

Tid
Vår - höst