fredag 29 november 2013

Kan det vara vinterskinn?

Vinterskinn

(Erythricium laetum)

Jag är väldigt osäker på vad det här är för svamp. Att jag gissar på vinterskinn och inte t.ex. spindelgröppa är att den verkar växa på ett murket lövträd och inte barrträd. 
Tunna trådiga. Ofta rödaktigt med vit kant. Den här är dock väldigt vit nästan hela svampen men på bilden i min svampbok är den också väldigt vit.
Plats
Långakärr, Karlshamn

Växer mindre allmänt på murkna lövträd. 

Tid
Höst - vår