måndag 17 februari 2014

Kan det vara en violticka eller kanske en violtagging

Violticka 

Trichaptum abietinum


Violtagging

Trichaptum fuscoviolaceum


Det är inte lätt att skilja på violticka och violtagging. Violtaggingen växer nästan bara på tall medan violtickan växer helst på gran men också på tall. Ibland växer båda på samma träd. I det här fallet växer svamparna på en döende tall.

Undersidan på violtickan har tänder medan violtaggingen har taggar, men det kan vara svårt att se vad det liknar, särskilt på en gammal svamp. 


Violticka: 
Hattarna kan vara 1 - 4 cm breda och ett par mm tjocka. Konsolformade. Växet ofta i skikt som påminner om taktegel. Ovansidan filthårig, och ofta grönfärgad av alger.

Kanten skarp och vågig. 

Violtagging: 
Hattarna kan vara upp till 2 cm breda. Ofta taktegellagda. Ovansidan hårig. Säkert kan den också vara grön av alger. Har en skarp och ofta vågig kant. 

Skillnad: vissa hattar här är något bredare än 2 cm. Mera som violticka i det fallet. 
Violticka: 
Färgen på ovansidan kan vara grå till ljusbrun. Som ung med en violett kant. Normalt har den ett zonmönster.

Violtagging:
Zonerad, brunaktig. Ofta med en ljust violett kant.

Violticka:
Porerna på en ung svamp är runda eller kantiga, violetta. När svampen blir äldre liknar porerna tänder och färgen är brunare.

Violtagging:
Hymenium (porer) violett till brunaktigt. Först rynkat men spricker sedan upp och liknar tänder. 


Skillnad: Tänder eller taggar är frågan. 


Violticka:
Ibland ligger hela baksidan mot underlaget, helt resupinata. 

Violtagging:
Ibland ser man inte någon tydlig hattkant utan svampen breder ut sig i sedled. Plats
Frökenkälla området, Karlshamn

Växer i huvudsak på gran eller tall.
Allmän

Tid
Höst - vår