torsdag 27 mars 2014

Kan det vara en ekticka?

Ekticka

Phellinus robustusEktickan växer oftast som parasit på stammar eller på grövre grenar av gamla ekar. Högt upp i kronorna kan man hitta dem. De kan bli mycket gamla. Antalet minskar och de anses vara nära hotade eller sårbara. 

Eken är ett träslag som vanligtvis är för hårt för hackspettar att hacka hål i, men ektickan ger en röta som gör det möjligt för hackspettarna att hacka ut hål att bo i. Därför hittar man ibland hackspettsbon direkt under ektickorna. 

Bellevueparken i Karlshamn klassas som ett Natura 2000-område. Parken domineras av gamla ekar som har stora naturvärden för bland annat svampar. 

En anledning till att ektickan är mindre vanlig är det saknas en mellangeneration av ekar. Många ekar har dött på grund av att tillräckligt med ljus har saknats. När de gamla träden dör saknas ersättningsträd. 

Ektickans ovansida är gråbrun oftast med sprickor. Porerna på undersidan är ljust rostbruna, eller mörkt kanelbruna på äldre svampar. 

Plats
Bellevueparken i Karlshamn
Växer mindre allmänt i södra Sverige

Tid
Hela året