torsdag 11 september 2014

Kan det vara en björksopp?

Leccinum scrabum (Leccinum scrabum)


Björksoppen tillhör gruppen strävsoppar. Ofta kallas den bara för strävsopp, även om det finns andra strävsoppar också. Det finns ett 30-tal olika strävsoppar som kan förväxlas med varandra. Björksoppen är ätlig men lite slemmig i konsistensen och bör kokas hastigt innan man gör något annat med den. Det gäller för alla soppar att konsistensen blir trevligare om man ger dem ett hastigt uppkok. De flesta soppar är inte giftiga men om man är osäker bör man undvika dem som är röda, eftersom den giftiga djävulssoppen är röd.
Hatten är välvd, slät, ljusbrun till brun, 5-15 cm bred. Klibbig i fuktigt väder. Gamla exemplar kan få en blågrön ton. Rören är smutsigt vita, oftast med brunfläckade mynningar. Foten har mörkbruna till svarta fjäll på ljus botten. Slank fot som är 7-20 cm hög, 1-3 cm tjock. Saknar ring.Köttet är vitt och mjukt och ändrar inte färg i snittytorna. Smaken är mild. Lukten är mild.Sporavtryck ljusbruna. Ser ut som små cylindrar. Plats 
Lindenborgssjön, Karlshamn
Växer i skogar och parker där det finns björk. Allmän i hela landet.

Tid

Sommar till höst