torsdag 4 december 2014

Kan det vara en rottryffel?

Gul rottryffel 

(Scleroderma citrinum)


När man hör ordet tryffel är det lätt att tro att det handlar om en delikatess men vissa tryfflar är oätliga eller giftiga. Hit hör gruppen rottryfflar. Rottryfflarna kan ge magsmärtor och illamående. Rottryffeln får man plocka till skillnad från de ätliga tryfflarna som växer under jord. De kulinariska tryfflarna växer oftast i Mellaneuropa men sommartryffeln växer på Gotland. 
Fruktkroppen är rund. Ca 2 - 15 cm bred. Ytan (peridium) är hård och fjällig. Färgen gul, ibland grönaktig. Fjällen är ofta mörkare i mitten. 
Svampen saknar fot. Har bara en tofs med mycel vid basen.
Spormassan inuti svampen är först vit och tjock men förändras och blir svartlila eller gråsvart med tiden, och pulveraktig. Ytterhöljet öppnar upp sig mer eller mindre oregelbundet för att befria sporerna.


Plats
Väggaskogen, Karlshamn
Växer tämligen allmänt på marken i löv- och blandskog, åtminstone i södra Sverige.

Tid
Sommar - höst