tisdag 2 september 2014

Kan det vara en bokdyna?

Bokdyna (Hypoxylon fragiforme)


Ganska runda "vedvårtor" som växer i stora grupper på döende bokgrenar. Först laxrosa fruktkroppar, som sedan ändrar färg och blir brunröda och till sist brunsvarta.
Fruktkropparna 0.2 - 1 cm breda och har en vårtig yta. Köttet mörkt och hårt och svårt att lossa från underlaget. Plats
Lindenborgssjön, karlshamn
Växer allmänt på grenar och stammar av döende bok

Tid
Hela året