måndag 1 september 2014

Kan det vara en sandsopp?

Sandsopp (Suillus variegatus)

Sandsoppen tillhör släktet slemsvampar. Det latinska namnet Suillus  betyder gris och anledningen är att de flesta slemsvampar har en slemmig hatt. Sandsoppen är dock inte speciellt slemmig, inte ens i fuktigt väder. 

Sandsoppen är Dalarnas landskaps svamp. Hatten är 5 - 15 cm bred. I fuktigt väder kan den vara aningen klibbig men annars är hattytan nästan alltid torr och sammetsaktig med små brunröda fjäll. Formen på hatten är mer eller mindre konvex. Bottenfärgen är gulbrun. 


De oregelbundna rören är matt gula eller rödbruna.


Svampen blånar när den bryts. 


Foten är 5 - 10 cm hög och 1.5 - 3 cm tjock och saknar ring. Lite uppsvälld. Brungul men något blekare vid basen. 


Köttet är ljusgult och blånar oftast i snittytor. Svampen har ingen speciell lukt men den smakar lite skarpt. Fullt ätlig dock. 


Plats
Lindenborgssjön, Karlshamn
Växer gärna på mossklädda berg i tallskog men ofta också på sandig mark.

Tid
Allmän i hela landet sommar och höst.