måndag 1 september 2014

Kan det vara en giftchampinjon (karbolchampinjon)?

Giftchampinjon (Karbolchampinjon) (Agaricus xanthodermus)

Denna champinjon, som blir gul när man skrapar på den, kan orsaka allvarliga magbesvär, illamående och kräkningar. Bör alltså inte ätas. Förväxlas lätt med andra champinjoner. Först är hatten rund, ofta lite platt i mitten. Efterhand som svampen mognar breder hatten ut sig. 4 - 15 cm bred. Som ung är den rent vit men grånar när den blir äldre. Om man skrapar på svampen eller bryter den, blir ytan kromgul, men den gula färgen ändrar sig snabbt och blir brun. Efter cirka 15 minuter har färgningen nästan helt försvunnit. Foten är 1 - 2 cm tjock, med en slät yta. Har en kraftig ring som spricker upp på undersidan. Skivorna är först gråvita men ändrar sig och blir mera rosa, för att tillslut svartna. Svampen har en läskig lukt som påminner om bläck. Plats
Österport
Gillar kalk. Växer på gräsmattor, i lövskog och i parker.

Tid
Tämligen allmän i södra och mellersta Sverige men sällsynt i övriga landet