lördag 9 november 2013

Kan det vara en korkticka?

Korkticka (Trametes gibbosa)

Korktickan är ofta lätt att upptäcka när man ser flera lager av dem på en bokstubbe. 

Ofta är de vackert dekorerade av gröna alger. Men kanten behåller den blekgråa färg som svampen hade från början.

Svampen kan bli mellan 5 - 20 cm i diameter. När den växer ut från sidan av en stubbe är den konsolformad men växer den på ovansidan av stubben breder den ut sig som en rund skiva som ibland veckar ihop sig till en rosett.Plats 
Väggaskogen, Karlshamn.

Gillar att växa på döda stubbar och stammar av bok. 

Allmän i södra Sverige.

Tid 
Höst - vår