lördag 8 mars 2014

Kan det vara en klibbticka

Klibbticka 

Fomitopsis pinicola
Tickan byggs upp av årliga lager porer. Yngre exemplar ser ut som de var helt rödlackade från kanten och upp, men efterhand som svampen åldras blir färgen mattare och får gråa zoner. 

8 - 40 cm bred, 5 - 10 cm djup 
och 2 - 10 cm tjock. På engelska heter klibbtickan Red-belted Bracket. 
Konsol med rött bälte. I de flesta fall har svampen ett rött eller orange bälte mellan det gamla lagret och det nya, vilket gör tickan lätt att känna igen. 

Formen kan variera mellan konsol som denna eller ha en mera hovliknande form. 

Äldre klibbtickor som blivit gråa på ovansidan är lätta att förväxla med fnösktickan. 
Innanför kanten kommer en gulorange klibbig zon. Porerna och den klibbiga kanten utsöndrar ibland klara vätskedroppar. 
Porlagret är vackert ockrafärgat eller blekt citrongult, med tiden brunare. Det är inte alltid man ser några droppar. 


Porerna är runda och 3 -4 mm i diameter.

Inuti tickan kan man se köttet. Först är det som kork men sedan hårdnar det och känns som trä. Färgen på köttet är ljust brun.

När man skär sönder den kan man räkna antalet sporlager som den lagt till varje år. 


Plats 
Västerport, Karlshamn
Lindenborgssjön, Karlshamn

Växer allmänt året runt, ofta på levande lövträdsstammar, eller stubbar av nedfallna barrträd. Klibbtickan sprider sina sporer på hösten.